Hoppa till sidans innehåll

Funktionärsinfo 2022


Vill du vara funktionär under ritten eller vet någon som vill vara det, ring till Marie på tel 0703-05 16 42 eller sök upp gruppen MDRFs Eminenta Funktionärer på facebook!

På plats betyder vara på sin "post" så ni måste vara på området innan dess, så att ni hinner sätta er in i era uppgifter och är "ready to go" på utsatt tid!

 

 Vem gör vad på Romfarsritten 2022? (Denna lista är preliminär och kan komma att ändras, senast uppdaterad 2022-05-05)

 

Tävlingsledare: Katarina Mungsgård tel 0708-375 475 mail This is a mailto link. Till Kattis vänder du dig med alla frågor, om du inte vet någon annan som har svaret. Kattis är den som har huvudansvaret för att allting löper som det ska under tävlingsdagen. Finns på plats hela dagen. 

 

Säkerhetsansvarig: Anna Wiik tel 070-632 57 22
Som säkerhetsansvarig har Anna just hand om säkerheten under tävlingen, både för häst och människa.

På plats 07.00

 

Banansvarig: Kattis Mungsgård tel 0708-375 475

Banansvarig har koll på banan, och är det något som någon påpekar om banan som behöver åtgärdas, så vidarebefodra det till henne. Banansvarig finns på plats hela dagen.

 

Sjukvård:  Monica Hanning 070-369 10 26

Monica finns i veterinärgrinden under dagen som skrivare, händer det något som Monica behöver titta till, så hämtar ni henne, eller ringer Kattis som styr upp.

 

Grindansvarig:  

 

     Veterinärer: Caroline Seidel, Daniel Svedare

     Person med tappsko-kompetens: Katarina Mungsgård 0708-375 475

     Skrivare: Monica Hanning 

        Skrivarna är veterinärens sekreterare, och fyller i hästens veterinärkort vartefter hästen blir besiktigad. Varje ekipage ska ha med sig veterinärkort och den lapp de fått när de passerade ankomst-tiden, på ankomstlappen noterar ni puls och räknar fram uttiden, och noterar även uttiden på hästens veterinärkort. Ankomstlappen lämnas till sekretariatet, veterinärkortet följer hästen.

All grindpersonal ska vara på plats absolut senast 7:00.

 

Hästmärkare: Emilia Ryd, Agnes Kjellberg 

Skriver hästens startnummer på rumpan på hästen, på båda sidor. Märkpennor finns, välj färg efter vad som eventuellt syns bäst på respektive häst. Vilket nummer hästen har syns på ryttarens nummerlapp.

På plats senast 07.15

 

Ankomsttid: 

När hästarna kommer in från slingorna kommer de att passera ankomstiden. Härifrån har de 20 minuter på sig att ta sig till nästa tidsnotering - in-tiden.

När ekipagen passerar här, skriver ni en lapp med ekipagets startnummer och vilken tid de passerade tim:min:sek. Samtidigt skriver ni en back-up-logg med samma information. Lappen ges till ryttaren eller medhjälparen.

Ni ska vara på plats senast 10.00

 

In-tid: 

När hästarna är redo för besiktning efter slingorna, kommer de in via in-tiden till veterinärbesiktningen. De ska då ha med sig den lapp som de fick vid ankomst-tiden. På denna noterar ni tiden för passagen förbi er, tim:min:sek, samtidigt som ni för en back-up-logg. Lappen lämnas sedan tillbaka till ekipaget.

Ni ska vara på plats senast 10.00

 

Uttid:  

När ekipagen ska ut på "nästa slinga" sker omstarten vid ut-tiden. Er uppgift är att tala om för ryttarna när de har lov att rida iväg.  Ni kommer att få lappar med ekipagets nummer och vilken tid de ska ut igen på banan. Sortera i tidsordning och ge ryttarna ok att rida iväg, ge gärna lite förvarning till dem om det finns möjlighet.

Ni ska vara på plats senast; 10:30

 

Målgång: 
När ekipagen kommer över mål, noterar ni startnummer och tid i en logg. Ryttarna ska lämna veterinärkortet till er, där ni fyller i målgångstiden och ger tillbaks till ekipaget/medhjälpare.

Ni bör vara på plats senast 12:30

 

Sekretariat: 

 

Sekretariatet tar hand om incheckning av ryttare, vaccinationskontroll, kontant betalningar, resultatrapportering och mycket mer.

Sekretariatet finns på plats senast 6:45, sekretariatet öppnar kl 7:00

 

Förvarning och vägvakter:

Ni ska via radio eller telefon/ sms förvarna sekretariat/ veterinärgrind om att ryttare är på väg in mot grind alternativt målgång. Ni ska även protokollföra ekipagens nr samt tid.
På plats 10:30

 

Rastavlösare:

Ni hjälper till med rastavlösning där det behövs när ni finns tillgängliga

 

Parkering: 

P-vakt välkomnar ekipagen på vägen. P-vakter guidar bilar/transporter till rätt parkeringsplats.

På plats senast 06:30

 

Bankontroll tävlingsdagen: 

Ni kollar av banan på tävlingsdagens morgon, så att alla skyltar och snitslar sitter där de ska och att banan är tydligt utmärkt. Ni behöver ha extra banmaterial med er, någon extra skylt och snitslar. Blå och röd slinga finns. Blå slinga ska vara kontrollerad till 08:40 och Röd och gul slinga ska vara kontrollerad till 10:00.

Serveringen: Kiosken i Munga håller öppet under dagen, för att komma dit tar du bron över diket i vår ängs sydvästra del, kiosken är en liten brun byggnad med en stor altan.

 

Inför och efter tävlingen;

Banmärkning 14 maj: Kattis Mungsgård, Anna Wiik, Josefine Hansson, Caroline Franzén

Iordningställande av tävlingsplats:

Uppdaterad: 04 JUN 2018 18:58 Skribent: Marie Aichner
Sponsorer 2021Sponsorsida 2

Postadress:
Mälardalens Distansryttarförening - Ridsport
Katarina Mungsgård, Porfyrvägen 28
72594 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: malardalens_drf@hotm...

Se all info